Cookies

Ihre Cookie-Einstellungen

Die von dieser Website genutzten Cookies ermöglichen den einwandfreien technischen Betrieb der Website. Darüber hinaus werden analytische Cookies zur Darstellung von Google-Standortkarten ausschließlich bei Benutzung dieser verwendet. Weitergehende Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Weiter zur Website

Rruga juaj si infermiere ne Gjermani, Zwickau

Heinrich-Braun-Klinikum Standort Zwickau

Mirësevini ne kliniken Heinrich-Braun në Zwickau

Heinrich-Braun-Klinikum është rritur fuqishëm vitet e fundit. Përveç vendndodhjes në Kirchberg dhe degëzimit te saj në Glauchau, ka fituar gjithashtu staf në vendndodhjen Zwickau me krijimin e zonave të reja të specializuara dhe fushave të reja mjekësore. Megjithatë, me mungesën e përgjithshme të punëtorëve të kualifikuar, po bëhet gjithnjë e më e vështirë të sigurohet kujdesi i plotë i të gjithë pacientëve edhe pse ne kemi mbi 3000 punonjës dhe ofrojmë mbi 930 shtretër. Kjo është arsyeja pse ne po kërkojmë gjithnjë e më shumë infermierë jashtë vendit.
 

Ju jeni infermiere dhe doni te punoni ne Gjermani:

Rruga e procesit te njohjes se infermerise ne Gjermani:

 • Leja e qendrimit me qellim njohjen e kualifikimeve profesionale (§17a AufenthG/Visum (shih shpjegimin ne Anlage Nr.1)
 • Aftesi te deshmuara te gjuhes gjermani niveli B1 (shih Anlage Nr. 2)
 • Njohja e kualifikimeve tuaja profesionale në Gjermani nga shoqata sociale komunale në Sachsen (shih Anlage Nr. 3)
 • Kursi i pershtatjes ne teori dhe praktike (kohezgjatja varion nga aftesite tuaja te pershtatjes me vendin, gjuhen dhe institucionin spitalor)
Ne ju suportojme:
 • Si partnere praktike gjate procesit te njohjes se infiermerise ne Gjermani dhe ndermjetesimin e ketij procesi nga Akademia e kultures se Dresdenit
 • Duke ju dhene mundesine e punesimit si asistent infermiere me nje page mbi 2000 Euro ne muaj gjate periudhes se njohjes me oferten e mevonshme te punes si infermiere
 • Ne kerkimin e nje apartamenti dhe mbeshtetjen ne regjistrimin tuaj neper zyrat perkatese ne shtetin gjerman

Vize per njohjen e qualifikimeve profesionale (Anlage 1)

Mehr anzeigen

Nëse vini nga një vend jashtë BE-së sic eshte Shqiperia, zakonisht ju nevojitet një leje qëndrimi për të njohur kualifikimet tuaja profesionale për të marrë pjesë në një program të tillë. Për ta bërë këtë, duhet të plotësoni kërkesat e mëposhtme:
 • Zyra e njohjes përgjegjëse për ju ka përcaktuar në njoftimin e njohjes që ju duhet të përfundoni një kurs tjetër në teori ose praktikë në mënyrë që të merrni njohjen e plotë të kualifikimit tuaj
 • Në mënyrë që të mund të aplikoni për vizë, duhet të provoni se jeni regjistruar me sukses për një kurs të tillë. Nëse ky është një kurs kryesisht praktik në një kompani, kjo kompani duhet të hartojë një plan trajnimi të mëtejshëm që shpjegon se si mund të zhvilloni kualifikimet e kërkuara për njohje. Përveç kësaj, plani i trajnimit të mëtejshëm duhet të tregojë gjithashtu se çfarë rroge do t'ju paguajë kompania gjatë kursit praktik.
 • Për të marrë një vizë, ju duhet të provoni se keni mjete të mjaftueshme financiare për qëndrimin tuaj. Saktësisht sa është shuma dhe si duhet të vërtetoni se keni mjete financiare mund ta mësoni në faqen e ambasadës gjermane në Shqipëri.
Pasi të keni te gjitha dokumentet se bashku, mund të aplikoni për vizë nëambasaden gjermane ne Shqiperi. Pas hyrjes në vend, ju do të merrni lejen tuaj të qëndrimit nga autoritetet e imigracionit në Gjermani për të gjithë kohëzgjatjen e kursit, duke përfshirë një ekzaminim të mëvonshëm, por për një maksimum prej 18 muajsh.

Nëse dëshironi të punoni krahas kursit të kualifikimit, kjo është lehtësisht e mundur: në fushën tuaj profesionale mund të jetë më shumë se 10 orë, në një fushë tjetër profesionale mund të punoni vetëm maksimumi 10 orë. Për shembull, ju mund të punoni për punëdhënësin tuaj të ardhshëm për më shumë se 10 orë gjatë një kursi kualifikimi në infermieri, ku ju do te vendoseni ne pavione te ndryshme duke kombinuar keshtu praktiken me teorine.

Nëse dëshironi të punoni paralelisht nje pune me kohë të pjesshme, ju lutemi tregoni këtë kur aplikoni për vizë në mënyrë që të mund të jepet leja e nevojshme. Nëse e merrni ofertën e punës vetëm pasi të keni hyrë në Gjermani, ju lutemi kontaktoni zyrën tuaj të imigracionit.

A e keni përfunduar me sukses provimin e kursit tuaj të kualifikimit? Tani asgjë nuk e pengon njohjen e plotë të kualifikimit tuaj profesional të huaj. Leja juaj e qëndrimit mund të zgjatet deri në një vit për të gjetur një punë që korrespondon me kualifikimin e njohur profesional. Gjatë kësaj kohe, ju mund të angazhoheni në çdo profesion.
 

Aftesi te deshmuara te gjuhes gjermani niveli B2 (Anlage Nr. 2)

Mehr anzeigen

Gemeinsamer Europäischer Referenzrahmen für Sprachen
Aufgaben des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen für Sprachen (GER)
Der Gemeinsame Europäische Referenzrahmen befasst sich mit der Beurteilung von Fortschritten in den Lernerfolgen bezüglich einer Fremdsprache. Ziel ist, die verschiedenen europäischen Sprachzertifikate untereinander vergleichbar zu machen und einen Maßstab für den Erwerb von Sprachkenntnissen zu schaffen.

Die Niveaustufen des GER
Die grundlegenden Level sind:
 • A: Elementare Sprachverwendung
 • B: Selbstständige Sprachverwendung
 • C: Kompetente Sprachverwendung
Diese sind nochmals in insgesamt 6 Stufen des Sprachniveaus unterteilt:

A1 – Anfänger
Kann vertraute, alltägliche Ausdrücke und ganz einfache Sätze verstehen und verwenden, die auf die Befriedigung konkreter Bedürfnisse zielen. Kann sich und andere vorstellen und anderen Leuten Fragen zu ihrer Person stellen – z. B. wo sie wohnen, was für Leute sie kennen oder was für Dinge sie haben – und kann auf Fragen dieser Art Antwort geben. Kann sich auf einfache Art verständigen, wenn die Gesprächspartnerinnen oder Gesprächspartner langsam und deutlich sprechen und bereit sind zu helfen.

A2 – Grundlegende Kenntnisse
Kann Sätze und häufig gebrauchte Ausdrücke verstehen, die mit Bereichen von ganz unmittelbarer Bedeutung zusammenhängen (z. B. Informationen zur Person und zur Familie, Einkaufen, Arbeit, nähere Umgebung). Kann sich in einfachen, routinemäßigen Situationen verständigen, in denen es um einen einfachen und direkten Austausch von Informationen über vertraute und geläufige Dinge geht. Kann mit einfachen Mitteln die eigene Herkunft und Ausbildung, die direkte Umgebung und Dinge im Zusammenhang mit unmittelbaren Bedürfnissen beschreiben.

B1 – Fortgeschrittene Sprachverwendung
Kann die Hauptpunkte verstehen, wenn klare Standardsprache verwendet wird und wenn es um vertraute Dinge aus Arbeit, Schule, Freizeit usw. geht. Kann die meisten Situationen bewältigen, denen man auf Reisen im Sprachgebiet begegnet. Kann sich einfach und zusammenhängend über vertraute Themen und persönliche Interessengebiete äußern. Kann über Erfahrungen und Ereignisse berichten, Träume, Hoffnungen und Ziele beschreiben und zu Plänen und Ansichten kurze Begründungen oder Erklärungen geben.

B2 – Selbständige Sprachverwendung
Kann die Hauptinhalte komplexer Texte zu konkreten und abstrakten Themen verstehen; versteht im eigenen Spezialgebiet auch Fachdiskussionen. Kann sich so spontan und fließend verständigen, dass ein normales Gespräch mit Muttersprachlern ohne größere Anstrengung auf beiden Seiten gut möglich ist. Kann sich zu einem breiten Themenspektrum klar und detailliert ausdrücken, einen Standpunkt zu einer aktuellen Frage erläutern und die Vor- und Nachteile verschiedener Möglichkeiten angeben.

C1 – Fachkundige Sprachkenntnisse
Kann ein breites Spektrum anspruchsvoller, längerer Texte verstehen und auch implizite Bedeutungen erfassen. Kann sich spontan und fließend ausdrücken, ohne öfter deutlich erkennbar nach Worten suchen zu müssen. Kann die Sprache im gesellschaftlichen und beruflichen Leben oder in Ausbildung und Studium wirksam und flexibel gebrauchen. Kann sich klar, strukturiert und ausführlich zu komplexen Sachverhalten äußern und dabei verschiedene Mittel zur Textverknüpfung angemessen verwenden.

C2 – Annähernd muttersprachliche Kenntnisse
Kann praktisch alles, was er/sie liest oder hört, mühelos verstehen. Kann Informationen aus verschiedenen schriftlichen und mündlichen Quellen zusammenfassen und dabei Begründungen und Erklärungen in einer zusammenhängenden Darstellung wiedergeben. Kann sich spontan, sehr flüssig und genau ausdrücken und auch bei komplexeren Sachverhalten feinere Bedeutungsnuancen deutlich machen.

Dhënia e lejes për përdorimin e titullit profesional në një profesion shëndetësor (Anlage 3)

Mehr anzeigen

Leja për të përdorur titullin profesional jepet me aplikim nëse aplikanti:
 • ka përfunduar periudhën e trajnimit të përcaktuar me ligj dhe ka dhënë provimin shtetëror
 • nuk ka qenë fajtor për ndonjë sjellje që do të rezultonte në mosbesueshmëri në ushtrimin e profesionit
 • nuk është i papërshtatshëm në aspektin shëndetësor për të ushtruar një profesion të kujdesit shëndetësor
 • ka njohuri të gjuhës gjermane të nevojshme për ushtrimin e veprimtarisë profesionale
Pas përfundimit me sukses të trajnimit, aplikimi për leje për përdorimin e titullit profesional në një profesion të kujdesit shëndetësor duhet të dorëzohet prane:
 • Kommunaler Sozialverband Sachsen, Fachdienst 150, Humboldstraße 18 04105 Leipzig
Aplikimi duhet te permbaje informacionet e meposhtme:
 • Emer, Mbiemer
 • Ditelindje, Vendin e lindjes
 • Adressen personale
 • Nr. e telefonit
 • deklaratën se po aplikohet leja për përdorimin e titullit profesional në profesionin e kujdesit shëndetësor dhe ne fund firma juaj
 • Një dublikatë në origjinal ose një kopje e vërtetuar zyrtarisht e certifikatës së provimit shtetëror në një profesion shëndetësor. Autoriteti lëshues është i autorizuar ta vërtetojë atë si psh. bashkia si dhe certifikatën origjinale të trajnimit të kërkuar të kryer.
 • Një certifikatë mjekësore origjinale, e cila duhet të tregojë se shëndeti i aplikantit është i përshtatshëm për ushtrimin e profesionit përkatës të kujdesit shëndetësor. Kjo çertifikatë mund të lëshohet nga mjeku i familjes ose mjeku që ju trajton, por jo nga një mjek që ka lidhje gjaku ose lidhje martesore me aplikantin.

Olta Xhepa

Kontakt Rekrutierung albanische Fachkräfte

E-Mail: Bewerbung@hbk-projects.de

Michael Kamolz

Geschäftsfüherer HBK-Poliklinik gemeinnützige GmbH

E-Mail: Bewerbung@hbk-projects.de